Bez kategorii

 • Bez kategorii,  ogólne,  postępowanie cywilne,  prawo cywilne,  prawo spadkowe,  proces

  To powinieneś wiedzieć zanim zechcesz wydziedziczyć swoje dzieci

  Skutki wydziedziczenia zstępnych Wbrew temu, co mogłoby się wydawać wydziedziczenie córki lub syna nie przechodzi na jego zstępnych (jego dzieci), którzy niezależnie od swoich rodziców mają prawo do zachowku. Dzieje się tak dlatego, że wydziedziczenie nie skutkuje traktowaniem uprawnionego do zachowku tak jakby nie dożył spadku. Oznacza to, że zstępni wydziedziczonego zstępnego (czyli wnukowie spadkodawcy) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Podstawę powyższego stanowi art. 1011 k.c. zgodnie z którym zstępni wydziedziczonego zstępnego mają prawo do zachowku. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że wskazana regulacja nie dotyczy rodziców spadkodawcy, którego zstępny został wydziedziczony. Zatem w tym przypadku rodzice ci są pozbawieni prawa do zachowku. Uznaje się, że intencją ustawodawcy było przyznanie zstępnemu wydziedziczonego zstępnego własnego prawa do zachowku, niezależnego od roszczeń wydziedziczonego. Skutki wydziedziczenia zstępnego spadkodawcy dla spadkobierców testamentowych Jeśli chodzi o spadkobiercę testamentowego, w którego interesie jest obrona swoich…

 • Bez kategorii

  Podział nieruchomości i wyodrębnianie lokali

  Procedura podziału nieruchomości oraz wyodrębnia części nieruchomości budynkowej – wszystko, co powinieneś wiedzieć wcześniej Gdzie szukać regulacji prawnych? Pierwszym pytaniem, które pojawia się, gdy chcemy rozpocząć procedurę podziału nieruchomości jest, to gdzie w ogóle szukać regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia. Większość kwestii dotyczących procedury podziału nieruchomości została zawarta w art. 92-100 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Kto może złożyć wniosek o podział nieruchomości? Zgodnie z art. 97 Ustawy o gospodarce nieruchomościami wniosek o podział nieruchomości dokonywany jest na wniosek osoby mającej w tym interes prawny albo z urzędu. Co to oznacza w praktyce? Z pomocą przychodzi orzecznictwo Sądów, zgodnie z którym: „Wykładnia przepisu art. 97 ust. 1 u.g.n. dokonana w świetle art. 28 k.p.a. prowadzi do wniosku, że interes prawny w postępowaniu…

 • Bez kategorii

  Prawny przewodnik po śmierci bliskiego

  Śmierć bliskiej osoby wyzwala w nas bardzo przykre emocje, często w przypływie wszystkich tych wydarzeń, nie do końca zdajemy sobie sprawę z obowiązków ciążących na nas, po śmierci krewnych. Trudnym krokiem jest rozpoczęcie tych czynności, dlatego niżej opracowany poradnik ma za zadnie ułatwić państwu uporządkowanie spraw zmarłego. 1. Karta zgonu W przypadku śmierci w szpitalu, karta zgonu będzie wystawiona przez lekarza opiekującego się pacjentem. Jeśli śmierć miała miejsce w domu bądź w okolicznościach utrudniających natychmiastowe wystawienie karty przez lekarza, należy wezwać służby medyczne, aby potwierdziły stan faktyczny oraz wydały rodzinie bądź opiekunom taki dokument. Karta zgonu jest bardzo ważnym dokumentem, jako iż na jej podstawie wystawiany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego akt zgonu, oraz jest potrzebna w przypadku przewiezienie ciała ze szpitala do kostnicy. 2. Akt zgonu Akt zgonu, na podstawie karty zgonu wystawia…

 • Bez kategorii,  COVID,  ogólne,  prawa człowieka,  prawo cywilne

  Dokumentacja medyczna – upoważnieni i byli małżonkowie

  Podstawa prawna Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej zostało uregulowane przez Ustawę o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jest to prawo powszechne, niezbywalne, trwałe o charakterze prywatnym i osobistym. Oznacza to, że pacjent nie może zostać pozbawiony tego prawa przez jakiekolwiek działania i zaniechania. Art.  23. [Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej] 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Prawo to zostało ponadto zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konstytucja”) w art. 47, gdzie wskazuje się na prawo do ochrony prywatności oraz w art. 51 ust 1 Konstytucji, zgodnie z którym: „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby”. Z kolei, art. 13 Ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw…

 • Bez kategorii,  ogólne,  prawo cywilne,  prawo podatkowe,  prawo pracy

  Mały ZUS+

  Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej przyszły przedsiębiorca boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest z pewnością budżet i planowanie kosztów w tym dotyczących ubezpieczeń i podatków. Jednym z ułatwień może być tak zwany mały ZUS+, którego założeniem jest odciążenie przedsiebiorców na ich początkowym etapie zakładania działalności.

 • Bez kategorii

  Pomoc Ukrainie – raport

  24 lutego 2022 roku zmienił się świat który znamy. Po tragicznych wiadomościach z Ukrainy Adwokat Zarządzający naszej Kancelarii podjął natychmiastową decyzję o konieczności udzielania bezpłatnej pomocy prawnej wszystkim ofiarom wojny. Na początku odbieraliśmy telefony z granicy, a także od wielu osób przebywających jeszcze na Ukrainie. Następnie przez prawie dwa tygodnie bez przerwy pomagaliśmy pro bono wszystkim, którzy zgłosili się do naszej Kancelarii z problemami prawnymi. W tym gorącym okresie naszym głównym źródłem komunikacji z Państwem okazał się Facebook, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/kancelariaadwokackakbsc W tym czasie zrezygnowaliśmy praktycznie z publikowania tutaj na stronie, oraz na naszym Instagramie, za co przepraszamy naszych czytelników – ale wierzymy, że sytuacja była na tyle wyjątkowa, że należało podjąć taką decyzję. Po 2 tygodniach sytuacja się ustabilizowała, organy Adwokatury ruszyły z pomocą. Dzięki temu możemy pomagać, ale w sposób bardziej uporządkowany i mamy nadzieję bezpieczny.Mamy już do dyspozycji przepisy…

 • Bez kategorii

  Szczęśliwego Nowego Roku!

  Rok 2021 był czasem wytężonej pracy, bardzo dużej ilości zmian prawnych, pytań i wątpliwości. Nasza Kancelaria dzięki Państwu – Klientom i Przyjaciołom cały czas się rozwijała. Mamy dwie nowe osoby w zespole, mieliśmy przyjemność brać udział w ważnych wydarzeniach probono m.in. #konstytucja#walkazrakiempiersi#stophejt#szlachetnapaczka. Adwokaci wydali nowe książki, szkolili dorosłych i odwiedzali w szkołach najmłodszych. Dziękujemy za ten razem spędzony rok! Po przerwie świątecznej, ze świeżą energią, rozpoczynamy nowe projekty! W planach między innymi nowe szkolenia, nowe studio nagraniowe i więcej obecności w socialmediach! Wszystkim życzymy więc ostatnich chwil odpoczynku i Szczęśliwego Nowego Roku! Do zobaczenia

 • Bez kategorii

  Wesołych Świąt!

  Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzeniażyczymy Państwu, aby ten wspaniały czasupływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. Cudownych, białych, miłych, radosnych,pogodnych, spokojnych, Świąt życzyKancelaria Adwokacka KBSC.