Bez kategorii,  ogólne,  prawo cywilne,  prawo podatkowe,  prawo pracy

Mały ZUS+

Mały ZUS plus zgodnie z oficjalną informacja opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców. Kto może skorzystać z tej preferencji i na jakich warunkach?

Warunki skorzystania z ulgi:

Tzw. mały ZUS plus obowiązuje dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych).

Mały ZUS Plus jest programem, który został skierowany do mniej zarabiających przedsiębiorców. Stąd ustawodawca wskazał limity: przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Z ulgi mogą skorzystać tylko te firmy, które działały minimum 60 dni w 2020 roku. W przypadku nie prowadzenia działalności przez cały rok, limit przychodu jest wyliczany proporcjonalnie.

Ulga zastąpić ma dotychczasowy mały ZUS.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne obowiązują maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Z zasady Ulga nie dotyczy natomiast składek zdrowotnych, które należy opłacić w całości.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus?

Zgłoszenie do programu Mały ZUS Plus zasadniczo następuje na początku roku podatkowego (do końca stycznia), jednak możliwe jest więc zgłoszenie w trakcie roku. Zgodnie z aktualnie udostępnionymi danymi na stronie ZUS, dla wszystkich osób, które obecnie rozpoczynają działalność (w trakcie roku podatkowego):

Wyciąg ze strony https://www.zus.pl/:

Jeżeli rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą później niż w styczniu 2022 r., a którą prowadziłeś w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2021 r. z „małego ZUS plus”, powinieneś złożyć:

  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

Jeżeli będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2022 r. powinieneś przekazać do ZUS:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *