Bez kategorii,  COVID,  ogólne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne

Tabele porównawcze tarcz antykryzysowych

Porównaliśmy trzy rodzaje tarcz 6.0 – 8.0

Tarcza 6.0Tarcza 7.0Tarcza 8.0
Dodatkowe jednorazowe postojowe art. 15zs       dla kogo – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD z poniższej listy jako rodzaj przeważającej działalności wg danych z REGON na dzień 30.09.2020 r.   47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z warunki – przychód uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie 2019 r., tj. październiku lub listopadzie 2019 r. wysokość pomocy – 2 080 zł     termin wniosku – do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemiiPonowne dwukrotne świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq-15zs i art. 15zu-15zza dla kogo – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD z poniższej listy jako rodzaj przeważającej działalności; status PKD ustalony w REGON na dzień 30.11.2020 r. 49.39.Z 55.10.Z 55.20.Z 55.30.Z 56.10.A 56.10.B 56.21.Z 56.29.Z 56.30.Z 59.11.Z 59.12.Z 59.13.Z 59.14.Z 59.20.Z 74.20.Z 77.21.Z 79.11.A 79.12.Z 79.90.A 79.90.C 82.30.Z 85.51.Z 85.52.Z 85.53.Z 85.59.A 85.59.B 86.10.Z 86.90.A 86.90.D 90.01.Z 90.02.Z warunki – przychód uzyskany w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 2020 r. wysokość pomocy – max. 2 x 2080 zł termin wniosku – do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii  Świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq-15zs i art. 15zu-15zza max. Trzykrotne   dla kogo – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD z poniższej listy jako rodzaj przeważającej działalności; status PKD ustalony w REGON na dzień 30.11.2020 r. 49.39.Z 55.10.Z 55.20.Z 55.30.Z 56.10.A 56.10.B 56.21.Z 56.29.Z 59.11.Z 59.12.Z 59.13.Z 59.14.Z 59.20.Z 74.20.Z 77.21.Z 79.11.A 79.12.Z 79.90.A 79.90.C 82.30.Z 85.51.Z 85.52.Z 85.53.Z 85.59.A 85.59.B 86.10.Z 86.90.A 86.90.D 90.01.Z 90.02.Z 90.04.Z 93.11.Z 93.13.Z 93.19.Z 93.21.Z 93.29.A 93.29.B 93.29.Z 96.01.Z 96.04.Z warunki – przychód uzyskany w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku lub we wrześniu 2020 r. wysokość pomocy – max. 3 x 2080 zł termin wniosku – do upływu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii liczbę kolejnych świadczeń pomniejsza się o liczbę świadczeń przyznanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia  
    Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności na podstawie art. 15zze4 Trzykrotna dla kogo – mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący na dzień 30.11.2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD z poniższej listy jako rodzaj przeważającej działalności wg danych z REGON na dzień 30.11.2020 r. warunki – przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. wysokość pomocy – maksymalnie 3 x 5000 zł termin wniosku – do 31 maja 2021 r nie można wskazać tego samego miesiąca spadku przychodów we wniosku o kolejną dotację  
  Zwolnienie ze składek ZUS na podstawie art. 31zo-31zx GRUDZIEŃ 2020 oraz STYCZEŃ 2021 LUTY 2021 dla kogo – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD z poniższej listy jako rodzaj przeważającej działalności wg danych z REGON na dzień 30.11.2020 r warunki – podmiot był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1.11.2020 r. oraz przychód uzyskany w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. wysokość pomocy – Zwolnienie z ZUS za gudzień 2020 i styczeń 2021 – wysokość składki ZUS podlegającej opłaceniu, składki opłacone podlegają zwrotowi Zwolnienie z ZUS za luty 2021 – wysokość składki ZUS podlegającej opłaceniu, składki opłacone podlegają zwrotowi termin wniosku do 30 kwietnia 2021 r.  

Wyjaśnienie kodów PKD:

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z Działalność szpitali

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

data opracowania: 7 kwietnia 2021

tabelę opracował: M.Balcerzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *