ogólne,  prawo cywilne,  prawo pracy

Temperatura w miejscu pracy

Minimalną wysokość temperatury dla pracownika określają przepisy. Według rozporządzenia minimalną temperaturą jaką powinien zapewnić pracodawca jest 18 st. Celsjusza w biurze, natomiast w hali produkcyjnej temperatura nie powinna spadać poniżej 14 st. Celsjusza.

Warto wspomnieć o tym, że za naruszenie powyższych zasad przez pracodawcę grożą kary. Z kolei, jeżeli temperatura przekroczy dopuszczalną wartość, ustawodawca nakłada na pracodawcę szereg dodatkowych obowiązków. Pracodawca wtedy jest obowiązany do zapewnienia pracownikom napoi – po przekroczeniu 25°C (przy pracy na otwartej przestrzeni) lub 28°C.

§ 30. [Zapewnienie odpowiedniej temperatury]

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

§ 112.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Zgodnie z art. 210 ustawy – Kodeks pracy w takim przypadku mamy prawo odmówić wykonywania pracy, po uprzednim poinformowaniu pracodawcy. Gdy nie doczekamy się reakcji z jego strony możemy oddalić się z miejsca zagrożenia (jednak nie z zakładu pracy).

autor: M. Balcerzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *