prawo karne,  proces

Odwołanie od mandatu

Część osób przyjmując mandat nie zastanawia się nad przyszłymi tego konsekwencjami. Dopiero po fakcie zastanawiamy się, czy aby słusznie otrzymaliśmy mandat. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, osoba przyjmująca mandat automatycznie przyznaje się do winy. Uchylenie mandatu może nastąpić jedynie w opisanych w ustawie okolicznościach.

Wymogi formalne takiego wniosku wskazuje art. 119 § pkt. 2 k.p.k. w zw. z art. 38§1 k.p.s.w., zgodnie z którym nasz wniosek powinien zawierać :

  • oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;
  • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;
  • treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem;
  • datę i podpis składającego pismo.

Podstawą prawną uznania takiego wniosku może być art. 101 § 1 k.p.s.w. w zw. z art. 15-17 k.w., zgodnie z którym: mandat powinien być uchylony, np. jeżeli sprawca nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. (jak wynika z orzecznictwa – vide post. TK z dnia 15 maja 2007 r. P 13/06 – w postępowaniu o uchylenie mandatu w ogóle nie jest badana kwestia winy ani kwestia zdolności prawnej danej osoby do otrzymania mandatu.)

Należy pamiętać, że kryterium stosowanym przy rozpoznawaniu takiego wniosku jest zbadanie czy czyn za który został wystawiony mandat karny jest w świetle prawa wykroczeniem – niezależnie czy taki czyn jest przez nas popełniony. Zawęża to drastycznie nasze szanse na uniknięcie odpowiedzialności.

Dlatego jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do zasadności mandatu – lepiej go nie przyjmować, wtedy sprawą zajmie się Sąd, natomiast my będziemy mogli poradzić się profesjonalnego pełnomocnika w tej sprawie.

autor: M. Balcerzak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *