ogólne,  prawo administracyjne,  prawo cywilne,  prawo karne,  proces

Jak zachować się na sali sądowej

Jak usiąść na sali sądowej?

Wizyta na sali sądowej dla większości osób jest dużym stresem. Sąd ma decydować o sprawach życiowych, o problemach i trudnych kwestiach. Człowiek czuje się jakby zdawał egzamin. Jest to reakcja naturalna i zupełnie normalna. Warto jednak przedstawić kilka porad w jaki sposób zachować się na sali sądowej, które mogą zmniejszyć poziom zdenerwowania. Jednym z nich jest pierwsza decyzja, którą należy podjąć już po przekroczeniu progu Sali sądowej – czyli gdzie mam usiąść?

Siadanie na sali sądowej nie jest dowolne. Zasady określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych wydany na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Tutaj zasady zajmowania miejsc przez poszczególne osoby na sali rozpraw określono następująco:

Na środku (na wprost) – Sąd

Przewodniczący składu orzekającego zajmuje miejsce środkowe za stołem sędziowskim, a pozostali członkowie miejsca obok przewodniczącego, przy czym drugi sędzia po lewej stronie przewodniczącego.

W razie wyznaczenia sędziego dodatkowego lub sędziów dodatkowych, oni także zajmują miejsca za stołem sędziowskim. O wyznaczeniu sędziego dodatkowego przewodniczący składu orzekającego informuje na pierwszym terminie rozprawy.

Protokolant zajmuje miejsce przy stole sędziowskim po lewej stronie sądu, o ile przewodniczący nie zarządzi inaczej.

Po lewej (patrząc na Sąd po lewej, patrząc od Strony Sądu po prawej)

Prokurator / Powód / Wnioskodawca

Prokurator, oskarżyciel inny niż prokurator, powód, wnioskodawca lub przedstawiciel społeczny zajmują miejsca przed stołem sędziowskim po prawej stronie sądu,

Po prawej (patrząc na Sąd po prawej, patrząc od strony Sądu po lewej)

Oskarżony / Pozwany / Uczestnicy

Oskarżony, pozwany i inni uczestnicy postępowania – po lewej stronie sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *