ogólne,  prawo administracyjne,  spotkanie

Ile kosztuje wizyta u Adwokata

W naszej Kancelarii proponujemy następujące możliwości finansowe

Każda sprawa wyceniana jest indywidualnie, w zależności od ilości potrzebnego nakładu pracy oraz trudności merytorycznej zlecenia. Istnieje możliwość podjęcia stałej współpracy z Kancelarią, co pozwala na uzyskanie atrakcyjnych cen abonamentu miesięcznego. Minimalny okres współpracy 1 miesiąc.

Do każdej sprawy dokładamy należytej staranności, jej czas trwania i wynik jest jednak wypadkową pracy adwokata, klienta oraz oceny sądu i nie zależy wyłącznie od Adwokata, w naszej Kancelarii nie ma możliwości pobierania wynagrodzenia po zakończeniu sprawy. Wynagrodzenie płacone jest adwokatowi z góry. Możliwe jest ustalenie dogodnych rat. Umożliwiamy płatność gotówką, przelewem oraz kartą.

Pierwsza wizyta – zapraszamy na pierwszą konsultację, i przedstawienie sprawy Adwokatowi. W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Pierwsze spotkanie ma na celu przedstawienie stron, oraz ogólny opis sprawy. Na spotkaniu nie jest udzielana porada prawna, ale przygotowywana wstępna diagnoza sprawy i planowane dalsze działanie. Po pierwszym spotkaniu klient otrzymuje propozycję współpracy wraz z ofertą.

Pierwsza wizyta to koszt 150 zł brutto.

Dalsze koszty – dalsze koszty zależne są od oferty przedstawionej klientowi. Warto pamiętać, że adwokatów obowiązuje obowiązuje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Rozporządzenie określa stawki minimalne za czynności adwokackie oraz wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości.

Stawki minimalne – stawka minimalna jest to najmniejsza stawka jaką Adwokat może pobrać za prowadzenie sprawy. Górny limit nie został ustalony. Każdorazowo cena powinna być dostosowana do skomplikowania sprawy. Zgodnie z rozporządzeniem opłaty za czynności adwokackie obecnie stawki minimalne zostały określone następująco (wyciąg z przepisów):

 1. sprawy cywilne,  ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych
  stawka minimalna zależna jest od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą najmniej:
  •  do 500 zł – 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  •  powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

 2. w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia
  • w sprawie objętej dochodzeniem – 360 zł;
  • w sprawie objętej śledztwem – 600 zł;
  •  czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 180 zł;
  • obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym – 720 zł;
  • obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – 360 zł;
  • obrona przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym – 840 zł;
  • obrona przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją – 840 zł;
  • obrona przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym – 1200 zł;
  • obrona przed Sądem Najwyższym – 1200 zł.