prawo karne

Prowadzenie w stanie nietrzeźwości

Co grozi pijanemu kierowcy?

Art. 178a Kodeksu Karnego – Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Osoby prowadzące pod wpływem alkoholu zarówno pojazdy mechaniczne jak i  inne pojazdy poruszające się po drogach publicznych tj. rowery , a w ostatnim czasie również hulajnogi elektryczne, często pijąc alkohol czują się bezkarne. Tłumacząc „że to tylko jedno piwo, jeden kieliszek’’ nie zdają sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Jakie konsekwencje może ponieść osoba nietrzeźwa?

Stan nietrzeźwości w rozumieniu kodeksu karnego art. 115 §16 zachodzi gdy :

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

   Za jazdę pod wpływem alkohol, sprawca może zostać ukarany m.in. karą grzywny, karą zakazu prowadzenia pojazdów ,a nawet karą pozbawienia wolności, o którym mówi Art.178 KK:

„Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. (uchylony)

Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

§  1.  Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§  2.  (uchylony).

§  3.  (uchylony).

§  4.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń:

Art.  87.  [Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu]

§  1.  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§  1a.  Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§  2.  Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§  3.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

§  4.  W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *