List otwarty do Klientów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z ogłoszeniem przez Premiera stanu epidemicznego oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości Kancelaria Adwokacka KBSC przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Sytuacja faktyczna i prawna w kraju jest wyjątkowa, wiele osób i przedsiębiorców znajdzie się w trudnej sytuacji. Epidemię COVID – 19 traktuję jako sprawdzian odpowiedzialności Adwokata. Dlatego zdecydowałam, że uruchamiam pełny tryb pracy zdalnej –  wierząc, że w ten sposób zapewnię bezpieczeństwo pracownikom biura, oraz osobiście najdłużej będę w stanie Państwu służyć. Przenoszenie Państwa dokumentów, plików oraz instalacja odpowiedniego oprogramowania trwała 3 dni (łącznie z sobota i niedzielą) i została zakończona sukcesem. W tym miejscu bardzo dziękuję za trud pracy recepcji, która od dłuższego czasu skanowała Państwa najważniejsze dokumenty i wprowadzała je do systemu elektronicznego – dzięki temu jesteśmy w stanie pracować teraz zdalnie. Za utrudnienia w tym czasie przepraszam.

Cały czas pozostajemy w kontakcie z Sądami, Urzędami i innymi prawnikami monitorując sytuację w Państwa sprawach.

Dodatkowo do odwołania wydłużam godziny pracy: od poniedziałku będę dostępna dla Państwa w godzinach 9:00 –19:00 oraz uruchamiam możliwość spotkań w trybie wideokonferencji.

17.03.2020 ruszy specjalna informacyjna strona www na głównym portalu Kancelarii – www.kbsc.pl

Znajdą tam Państwo odpowiedzi na najpopularniejsze pytania, które zadajecie obecnie prawnikom, oraz w miarę możliwości będą tam pojawiać się również szkolenia online.

W czasie epidemii informacje prawne oraz szkolenia będą dostępne dla wszystkich bezpłatnie.

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w załączniku.

Bardzo proszę o zachowanie spokoju oraz wzajemną wyrozumiałość.

Adw. Katarzyna Bukowska

Dear Sir or Madam,

I would like to kindly inform you that in connection with the announcement of the epidemic status by the Prime Minister and in accordance with the recommendations of the Ministry of Justice, Kancelaria Adwokacka KBSC is going online.

The factual and legal situation in the country is unique, many people and entrepreneurs will find themselves in a difficult situation. I treat the COVID – 19 epidemic as a test of lawyer’s responsibility. That is why I decided to start the work of the whole team in the home office system  – believing that in this way I will ensure the safety of office employees, and personally I will be able to serve you for the longest time. The transfer of your documents, files and installation of the appropriate software took 3 days (including Saturday and Sunday) and was successfully completed.

I would like to thank the reception team for their hard work, which for a long time has scanned your most important documents and entered them into the electronic system – thanks to which we are able to work online. I apologize for the inconvenience at this time.

We are constantly in touch with the Courts, Offices and other lawyers monitoring the situation in your cases.

In addition, until further notice, I extend my working hours: from Monday I will be available to you between 9:00 and 19:00, and launch the possibility of meetings in video conference mode.

17.03.2020, a special information website will be launched on the main portal od Advocate Office – www.kbsc.pl

There you will find answers to the most common questions you are currently asking lawyers and, where possible, online legal training will also appear there.

During the epidemic, legal information and training will be available to everyone for free.

You can find more detailed information in the attachment.

I ask for calm and mutual understanding.

Adv. Katarzyna Bukowska