Miesiąc: Kwiecień 2020

Wyciąg z przepisów tarczy antykryzysowej

Zapewne z przekazów medialnych (z internetu, telewizji, radia) poznaliście już Państwo większość narzędzi tak zwanej tarczy antykryzysowej. Są to możliwości zawieszenia ZUS, uzyskania dofinansowania do pensji pracowników, otrzymania pożyczek czy tak zwanego postojowego. Niestety z moich obserwacji, w przekazach medialnych i krążących informacjach panuje chaos. Pojawiają się błędy oraz nieścisłości – kto i z czego może skorzystać, oraz na jakich zasadach. Prawidłowym i pewnym źródłem informacji jest ustawa z 31 marca 2020 roku (potocznie zwana właśnie tarczą antykryzysowa), jednak jest to dość skomplikowany, prawie 100 stronnicowy akt prawny. Dlatego do celów Państwa pracy, waszej administracji, kadr czy prawników przesyłamy roboczy wyciąg z przepisów. To 8 stronicowy skrypt zawierający najważniejsze przepisy z ustawy (nie dotyczy spraw sądowych, podatków, cudzoziemców) – te aspekty są opracowywane oddzielnie.

Kontynuuj czytanie

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Świadczenia postojowe

Dość dużą grupą osób, które w związku z epidemią mogą mieć zdecydowane problemy są osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, czy pracujące w ramach umów takich jak umowa agencyjna, umowa zlecenia, umowa dzieło, lub inne umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną” . Dla tak zwanych “śmieciówek” oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, jedną z form pomocy są tak zwane “postojowe”.

Kontynuuj czytanie