Czy mam prawo do świadczeń przez kwarantannę?

Kwarantanna, izolacja – i co dalej z moją pracą? Czy w takiej sytuacji otrzymam wynagrodzenie? Co z moją działalnością gospodarczą? Wiele osób już teraz martwi się co stanie się jeżeli będą zobligowane do poddania się kwarantannie lub izolacji.

W przypadku kwarantanny jest możliwość uzyskania świadczeń takich jak z tytułu choroby. Podstawą do ich uzyskania jest decyzja inspektora sanitarnego. Za czas nieobecności w pracy przysługuje więc pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Należy jednak pamiętać, że kwarantanna dobrowolna (gdy pracownik powstrzyma się od pracy dobrowolnie, bez odpowiedniej decyzji) nie uprawnia do otrzymania świadczeń pieniężnych.

Uwaga praktyczna: decyzję można dostarczyć pracodawcy lub do ZUS po zakończeniu okresu kwarantanny lub izolacji (w trakcie może to być praktycznie nie możliwe).

Więcej informacji można uzyskać na stronie ZUS

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534621#4