Ulgi ZUS? Odroczenie!

Ustawodawca jeszcze pracuje nad tak zwaną “tarczą antykryzysową” czyli pakietem zmian prawnych, które będą umożliwiały uzyskanie pomocy przedsiębiorcom. Na razie ZUS proponuje odroczenie terminu płatności składek – od lutego do kwietnia 2020. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniosek, potem będzie musiał nadrabiać zaległości.

Wskazywane ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem to możliwość odroczenia terminu płatności składek o 3 miesiące (za okres od lutego do kwietnia 2020 r), lub w przypadku jeżeli podmiot ma umowę z ZUS o płatnościach składek jej zawieszenie na 3 miesiące.

ZUS udostępnił dwa wnioski w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości (pełna lub nie).

wnioski do pobrania

Obowiązkowe uzasadnienie

Dodatkowo w przypadku prowadzenia pełnej księgowości podatnik powinien złożyć sprawozdanie finansowe za 2018 i 2019 rok (mogą to być skany).

Wniosek musi być uzasadniony w tym sensie, że podmiot musi ykazać w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną wszystkie dokumenty można wysyłać w formie elektronicznej (również na adres e-mail oddziału ZUS), które trzeba będzie uzupełnić w ciągu 14 dni od zakończenia stanu epidemiologicznego.

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842

Wniosek można złożyć również całkowicie w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu e-administracji ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/2545804