Umowa dzieło, umowa zlecenia, umowa cywilnoprawna – a zamknięcie firmy

Wiele osób pracujących w ramach umów dzieła, umów zlecenia i innych umów cywilnoprawnych drży o wynagrodzenia. Czy należy im się wynagrodzenie postojowe? Czy będą mieli jakiekolwiek dochody w trakcie pandemii COVID-19?

Niestety umowy, które nie są umowami formalnymi umowami o pracę nie korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie pracy. Konstrukcja tych umów nie przewiduje wynagrodzenia przestojowego. Wynagrodzenie należy się za przepracowany czas lub oddane dzieło.

Sytuację warto monitorować, Rząd zapowiada pakiety pomocowe dla przedsiębiorców – co będzie miało skutki również dla osób fizycznych współpracujących z nimi.