Praca zdalna, stanowisko pracy i warunki mieszkaniowe

Czy powierzenie pracy zdalnej powinno uzależniać taką możliwość od warunków mieszkaniowych i rodzinnych pracownika? Czy można polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż miejsce zamieszkania? Czy pracownik może podać miejsce pracy inne niż jego miejsce zamieszkania / zameldowania?

Ustawa nie porusza kwestii warunków mieszkaniowych ani rodzinnych pracownika przy powierzaniu pracy zdalnej. Opracowane wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12.03.2020 roku zawierają rekomendację, że w przypadku jeżeli pracownik zgłasza brak możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania pracodawca powinien wyznaczyć takiemu pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy.

Pracę zdalną wykonuje się poza miejscem jego stałego wykonywania, nie ma natomiast warunku, że musi to być dom pracownika. Jeżeli pracownik zgłasza, że chciałby pracować np. z domu rodzinnego ponieważ tam się przenosi i ma na przykład lepszy dostęp do internetu, jest to możliwe.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html