Na jak długo pracodawca może powierzyć pracownikowi pracę zdalną?

Obecna sytuacja na rynku jest dość niestabilna. Nikt nie wie ile może trwać zagrożenie epidemiologiczne, kiedy będzie można wrócić do normalnej pracy. Nic więc dziwnego, że pracodawcy zastanawiają się na jak długi okres praca zdalna może być powierzona. Czy można go skracać i wydłużać?

Ustawa nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej.Zgodnie z opracowanymi wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12.03.2020 roku decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy, pod warunkiem, że cały ten czas jest uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

Art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy – wydaje się, że to jest właśnie okres maksymalny pracy zdalnej.

Pracodawca nie ma ograniczonego prawa do skracania czy wydłużania okresy pracy zdalnej. Dopuszczalne jest więc jego wydłużanie i skracanie.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html