Jak wysłać pracownika do pracy zdalnej?

Wielu pracodawców zastanawia się jak poprawnie wysłać swoich pracowników do pracy zdalnej. Nie wiedzą jak zrobić to formalnie. Czy muszą zmieniać umowy o pracę? Czy muszą to robić pisemnie? Czy muszą uzasadniać swoją decyzję?

Zgodnie z opracowanymi wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 12.03.2020 roku praca zdalna jest powierzana prawnikowi w formie polecenia. Nie jest to w tym rozumieniu zmiana umowy o pracę, nie wymaga aneksu.

Nie ma wymogu ustawowego, aby było to polecenie pisemne. Jednak rekomenduje się potwierdzenie faktu takiego polecenia pismem lub służbowym e-mailem – forma elektroniczna jest dopuszczalna.

Polecenie pracy zdalnej nie wymaga uzasadnienia. Ważne jest aby pracodawca działał w celu określonym przez ustawę – w celu przeciwdziałania COVID-19. W praktyce każdy pracodawca, chociażby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html