Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół

Ważną informacją dla rodziców, których dzieci zostały w domu jest możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który nie wlicza się do ogólnego limitu dni opieki nad dzieckiem. Jak uzyskać zasiłek? Wzór oświadczenia.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (np. pracodawca)

Wzór oświadczenia:

Wyliczenie wysokości zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Można podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie było się zobowiązanym pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Z zasiłku może skorzystać jeden rodzic.

Strona z instrukcją ZUS

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033