Definicje budowlane


Osoby planujące budowę, na przykład własnego wymarzonego domu, powinny zapoznać się między innymi z przepisami prawa budowlanego. Dokładniej z ustawą Prawo budowlane, które określa sprawy dotyczące projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasady w jaki sposób powinny działać organy administracji publicznej.

 

  • Obiekt budowlany – to budynek, budowla lub obiekt małej architektury, razem z odpowiednimi instalacjami, które umożliwiają jego użytkowanie, które wzniesiono z użyciem wyrobów budowlanych;
  • Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, posiadający fundamenty, dach, który wydzielono z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;
  • Budowla – obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, ustawodawca wymienił przykłady budowli, między innymi takie jak: lotniska, mosty, wiadukty, obiekty liniowe, tunele, przepusty itp.;
  • Obiekt małej architektury – są to niewielkie obiekty, takie jak na przykład: kapliczki, krzyże, figury, posągi, wodotryski, obiekty architektury ogrodowej, piaskownice, huśtawki, śmietniki itp.;
  • Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, ale również odbudowa, rozbudowa, oraz nadbudowa obiektu;
  • Budynek mieszkalny jednorodzinny – wolnostojący budynek albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Jak widać z powyższych definicji rozumienie potoczne słów takich jak budowla, budynek czy budowa może mieć inne znaczenie niż to przyjęte przez ustawodawcę. Więcej definicji wraz z ich wytłumaczeniem można znaleźć w artykule 3 Prawa budowlanego.