Określenie wielkości przedsiębiorcy – mikro mały średni przedsiębiorca


W wielu momentach życia przedsiębiorstwa ważnym okazuje się zakwalifikowanie firmy do odpowiedniej grupy: mikro przedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca i duży przedsiębiorca.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, Prawa Przedsiębiorców, ustawodawca w pakiecie tak zwanej Konstytucji Biznesu wprowadził definicje prawne określające wielkość przedsiębiorstw. Zgodnie z nimi:

 • Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników;
  b) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży (towarów, wyrobów, usług, oraz operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.
 • Mały przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników;
  b) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży (towarów, wyrobów, usług, oraz operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.
 • Średni przedsiębiorca – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników;
  b) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży (towarów, wyrobów, usług, oraz operacji finansowych) nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Ustawodawca nie przewidział wprost definicji dużego przedsiębiorcy. Można jednak określić jego definicję z poprzednio wskazanych definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W tym miejscu można więc uznać, że:

 • Duży przedsiębiorca – będzie to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  a) zatrudniał średniorocznie ponad  250 pracowników;
  b) osiągał roczny obrót netto ze sprzedaży (towarów, wyrobów, usług, oraz operacji finansowych) ponad równowartości 50 milionów euro lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wartość przelicza się z euro na polskie złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

W zakresie zatrudnienia określa się je w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz zatrudnionych w celach przygotowania zawodowego.

W tym miejscu warto dodać, że zgodnie z Prawem Przedsiębiorców art. 4 przedsiębiorcą jako takim jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Tagi: , , , ,

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.