Obowiązkowe przelewy bankowe w działalności gospodarczej


Konstytucja biznesu powstała jako ogólna próba regulacji przepisów z zakresu działalności przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Jednym z elementów ujawniania działalności oraz jasności w rozliczeniach ma być wprowadzony obowiązek rozliczania środków finansowych i operacji za pomocą rachunków bankowych.

Biorąc pod uwagę, że inne nowe regulacje np. te dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego wymagają od przedsiębiorcy przedstawiania wyciągów z rachunku bankowego jasno widać cel ustawodawcy. Organy Krajowej Administracji Skarbowej mają mieć docelowo dostęp do informacji o każdej operacji i transakcji, tak aby unikanie zobowiązań podatkowych było praktycznie niemożliwe.

Zgodni z ustawą Prawo Przedsiębiorców dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaniem działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym przypadku gdy:

  1. Stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15000 zł lub równowartość tej kwoty.

Tagi: , , , , ,

Comments & Responses

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.